Aero-Therm

GDZIE WARTO ZASTOSOWAĆ AERO-THERM?

<p>[one_half]<br /> <script type="text/javascript">// <![CDATA[ var google_conversion_id = 955937043; var google_custom_params = window.google_tag_params; var google_remarketing_only = true; // ]]></script><br /> <script src="//www.googleadservices.com/pagead/conversion.js" type="text/javascript">// <![CDATA[ // ]]></script><br /> <noscript>&lt;/p&gt;<br /> &lt;div style=&#8221;display:inline;&#8221;&gt;<br /> &lt;img height=&#8221;1&#8243; width=&#8221;1&#8243; style=&#8221;border-style:none;&#8221; alt=&#8221;&#8221; src=&#8221;//googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/955937043/?value=0&amp;amp;guid=ON&amp;amp;script=0&#8243;/&gt;&lt;/div&gt;<br /> &lt;p&gt;</noscript></p> <p class="zawijas">Wszdzie tam,<span style="color: #ffcc00;"> <strong>gdzie nie jest moliwe ocieplenie budynku od zewntrz</strong></span>, np. mieszkanie w bloku, budynek zabytkowy, budynek usytuowany w granicy dziaki lub posiadajcy wspln cian z nieogrzewanymi pomieszczeniami.</p> <p class="zawijas">Gdy budynek jest ocieplony od zewntrz, ale <span style="color: #ffcc00;"><strong>zastosowana izolacja jest niewystarczajca.</strong></span> Mona w wygodny i tani sposb dociepli pomieszczenia od wewntrz i znaczco poprawi parametry cieplne, bez koniecznoci kopotliwego i kosztownego zrywania starej izolacji zewntrznej i nakadania nowej.</p> <p class="zawijas"><span style="color: #ffcc00;"><strong>Przy nowych budynkach,</strong></span> gdzie jest zastosowana dobra izolacja zewntrzna, jest kilka miejsc, ktre ze wzgldw technologicznych zawsze powoduj powstanie mostkw termicznych:</p> <ul class="zawijasy"> <li><span style="color: #ffcc00;"><strong>Wnki okienne i drzwiowe. </strong></span>Dotyczy to zarwno okien poaciowych jak i dachowych.</li> <li><span style="color: #ffcc00;"><strong>Poczenia cian ze stropem.</strong></span></li> <li><span style="color: #ffcc00;"><strong>Naroniki pomieszcze.</strong></span></li> <li>ciany <span style="color: #ffcc00;"><strong>ssiadujce ze strefami nieogrzewanymi,</strong></span> takimi jak wiatroapy garae czy klatki schodowe</li> <li>Podogi pomieszcze nad garaami i piwnicami</li> <li>Miejsca, w ktrych na cianach zewntrznych s umieszczone metalowe elementy konstrukcyjne, np. kotwy od instalacji odgromowej lub rynien.</li> <li>Bardzo znaczcym mostkiem termicznym jest <span styl