Aero-Therm

AERO-THERM a tradycyjna termoizolacja

Ocieplenie od środka istniejącego budynku

Ocieplenie od środka przy użyciu tradycyjnych materiałów izolacyjnych niesie za sobą bardzo poważne zagrożenia. Pomiędzy warstwą izolacji a ścianą przeważnie wykrapla się wilgoć, która stanowi znakomite środowisko do rozwoju niebezpiecznych dla zdrowia pleśni. Dlatego tradycyjne materiały nie są zalecane do stosowania jako ocieplenie budynków od środka.

AERO-THERM SKUTECZNIE ZAPOBIEGA POWSTAWANIU GRZYBÓW NA IZOLOWANEJ POWIERZCHNI. TRADYCYJNE MATERIAŁY STOSOWANE JAKO OCIEPLENIE OD ŚRODKA PRZYCZYNIAJĄ SIĘ DO JEJ POWSTAWANIA.

Inne zalety AERO-THERM-u w stosunku do tradycyjnych materiałów to:

nie tracimy powierzchni mieszkalnej – warstwa AERO-THERM-u to tylko 1mm

AERO-THERM można nakładać na różne materiały i powierzchnie

AERO-THERM nie wymaga nakładania dodatkowych warstw wykańczających powierzchnię

AERO-THERM można nakładać tylko na części powierzchni, w miejscach, gdzie jest to najbardziej uzasadnione

aplikacja AERO-THERM-u jest bardzo prosta i mało uciążliwa

OCIEPLENIE OD ŚRODKA DZIĘKI AERO-THERM TO PRAWDZIWY PRZEŁOM W BUDOWNICTWIE.

Remont domu lub mieszkania, który posiada izolację zewnętrzną, ale jest ona niewystarczająca.

Tradycyjne materiały termoizolacyjne zwykle nakłada się na ściany budynku od zewnątrz. Rozwiązanie to pociąga za sobą szereg problemów, w większości związanych z grubością warstwy izolacyjnej i występowaniem mostków cieplnych, które – w zależności od projektu budynku – mogą być trudne do usunięcia.
Wymiana izolacji zewnętrznej na nową jest kosztowna i uciążliwa. Ze względów technologicznych powinno się w pierwszej kolejności usunąć starą izolację. Wiąże się to z kosztami demontażu, wynajmu kontenera i wywozu odpadów. Czynność ta jest czasochłonna, może spowodować np. dewastację zieleni w najbliższym otoczeniu budynku. Właściwie wykonana izolacja zewnętrzna powinna obejmować wymianę elementów chroniących przed wodą opadową (tj. parapetów, rynien i blaszanych okładzin na poddaszu i na dachu), usunięcie przybudówek, izolację balkonów od dołu i od góry, a także izolację cokołu i piwnic.

Konieczna może okazać się rozbiórka i ponowny montaż instalacji odgromowej. Łączny koszt termoizolacji zewnętrznej zależy nie tylko od powierzchni elewacji, ale także od złożoności bryły budynku, formy architektonicznej i położenia budynku w terenie oraz od ewentualnej konieczności wykonania prac na rusztowaniach. Przeważnie pozostaje spory odpad materiału, który również stanowi często niemały koszt.

Dodatkowo, w zależności od położenia geograficznego, prace zewnętrzne mogą być zakłócane przez złe warunki pogodowe (np. mrozy lub upały).
AERO-THERM pozwala uniknąć powyższych problemów. Jest niezwykle prosty w aplikacji co powoduje, że koszt docieplenia budynku jest bardzo atrakcyjny i nie musimy narażać się na liczne uciążliwości związane z remontem tradycyjnymi metodami.

Ocieplenie od środka nowego domu

Nawet w najlepiej zaizolowanym nowym budynku pozostają słabiej docieplone miejsca zwane mostkami termicznymi. Mostek termiczny jest dla ciepła w naszym domu tym, czym dziura w dętce dla ciśnienia w kole. Efektem mostków termicznych jest nie tylko utrata ciepła, ale również problemy z kondensacją wilgoci i rozwojem grzybów. Kilka mostków termicznych potrafi zniweczyć  wysiłki i inwestycje w termoizolację domu. Powstają one ze względów technologicznych, błędów konstrukcyjnych i nadal bardzo często spotykanych błędów wykonawczych.

Najsłabsze termicznie miejsca w domu to przeważnie wnęki okienne i drzwiowe, zabudowa rolet, miejsca połączenia ścian ze stropem, okolice balkonów, miejsca łączenia płyt G-K na poddaszach, podłogi i ściany przylegające do garażu, itp.

Teraz ocieplenie od ośrodka bez ryzyka jest naprawdę możliwe.


Co to jest AERO-THERM?

Jak działa AERO-THERM?

AERO-THERM jako ocieplenie od wewnątrz

Gdzie warto stosować AERO-THERM?

AERO-THERM – Ochrona przed grzybem.