Aero-Therm

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII DO 30%

Zimą 2014 roku w Techniczno-Badawczym Instytucie Budownictwa w Pradze przeprowadzono badania oszczędności energii cieplnej dzięki zastosowaniu AERO-THERM. Instytut jest członkiem ILAC (Akredytacji Laboratoriów Współpracy Międzynarodowej) i jego badania są uznawane na terenie wszystkich państw Unii Europejskiej. Badania są potwierdzone certyfikatem. Opis badania w Karcie Badań Skuteczności Działania AERO-THERM.

Badania udowodniły skuteczność AERO-THERM jako ocieplenia od wewnątrz w zakresie oszczędności energii cieplnej. Średnia oszczędność w badanym okresie wyniosła aż 18 %. Największa dobowa oszczędność energii cieplnej wyniosła 28,3 % i było to pierwszej doby od rozpoczęcia grzania. Jako ciekawostkę można podać, że rekordowa oszczędność godzinowa wyniosła aż 46,5%.

 

Podczas całego okresu badawczego najniższa temperatura powietrza na zewnątrz tylko przez krótki okres spadła poniżej zera i osiągnęła minimalną wartość -2oC. Gdyby pomiary były robione podczas dużych mrozów, wówczas poziom oszczędności byłby znacznie wyższy.

 

 

Poniższa tabela obrazuje zużycie energii grzewczej na osiągnięcie założonej temperatury w poszczególnych dobach badawczych (wyciąg z raportu z badań TBIB w Pradze).

Badania AERO-THERM1


Jak działa AERO-THERM? Kliknij tutaj …

Najczęściej zadawane pytania / FAQ Kliknij tutaj …

Gdzie kupić AERO-THERM Kliknij tutaj …