Zastosowanie

01.Gdzie stosować AeroTherm?

Główne obszary zastosowania AeroThermu można podzielić na:

 • ocieplanie zimnych ścian, sufitów i podłóg od wewnątrz.
 • likwidacja grzyba pleśniowego.
 • ochrona pomieszczeń przed nadmiernym nagrzaniem.
 • izolacja gorących elementów lub instalacji.
 • Dom

  Obszary stosowania AeroThermu

  02.Ocieplenie ścian od środka

  Materiałem zaprojektowanym specjalnie do ocieplania ścian od środka jest AeroTherm. Działa on na zasadzie odbicia promieniowania cieplnego. Część ciepła rozprasza się na powierzchni, powodując wzrost temperatury na ścianie.

  Ocieplanie ścian od środka jest zagadnieniem skomplikowanym. Stosując niewłaściwe technologie, można doprowadzić do poważnego ich zagrzybienia. Tradycyjne materiały izolacyjne takie jak styropian, wełna mineralna, piana PUR lub różnego rodzaju panele czy maty izolacyjne powodują przesunięcie w ścianie punktu rosy oraz strefy przemarzania.

   

  Największy błąd popełniany przy ocieplaniu ścian od środka
  Dom

  Odbicie promieniowania cieplnego

  AeroTherm osiąga swoją pełną skuteczność przy grubości warstwy tylko 1 mm.

  AeroTherm podnosi temperaturę na ścianie, co powoduje, że w zimie wilgoć z powietrza przestaje się kondensować. Brak wilgoci eliminuje możliwość rozwoju na ścianie grzyba pleśniowego. AeroTherm
nie tylko nie prowokuje grzyba jak inne izolacje, ale usuwa jego przyczyny.

   

  Najczęściej zadawane pytania

  Jak prawidłowo ocieplić ściany AeroThermem?

  W większości przypadków sufit i podłoga są osadzone na wieńcu, przeważnie wykonanym z żelbetu. Jest to materiał „zimny”, który dobrze przewodzi ciepło i stanowi poważny mostek termiczny. Z tego względu zaleca się, żeby warstwę AeroThermu nałożyć nie tylko na powierzchnię ściany, ale również wykonać zakładki o szerokości 30-50 cm na sufit, podłogę oraz sąsiednie ściany działowe, chyba że, z jakichś powodów jest to niemożliwe.

  30-50 cm na sufit

  Jak stosować AeroTherm, gdy tylko część ściany jest zimna?

  Jeżeli część ściany jest prawidłowo ocieplona lub przylega do ciepłego pomieszczenia, wówczas nie ma konieczności izolować całej ściany. Wystarczy zabezpieczyć strefę zimną z 0,5-1 m naddatkiem na strefę ciepłą.

  Czy można zastosować AeroTherm na drewniane ściany?

  AeroTherm działa skutecznie niezależnie od podłoża, na którym jest naniesiony, a więc również na drewnie. W odróżnieniu od gipsu jest elastyczny i nie powinien pękać na łączeniach elementów. Warstwa AeroThermu to tylko 1 mm. Można go nanieść nawet na bardzo skomplikowane kształty, nie zmieniając ich proporcji i wyglądu. Jeżeli drewno jest lakierowane i powierzchnia lakieru może ograniczać przyczepność, wówczas należy ją zmatowić przy użyciu papieru ściernego.

  Czy trzeba stosować AeroTherm na ścianie, gdy pomieszczenie obok jest ogrzewane?

  Ciepło zawsze przemieszcza się od ośrodka ciepłego do zimnego. Im jest większa różnica temperatur, tym migracja ciepła będzie większa. Jeżeli w pomieszczeniu obok temperatura powietrza jest taka sama lub zbliżona, wówczas straty ciepła nie wystąpią lub będą znikome. Nie ma uzasadnienia, żeby stosować AeroTherm na ścianie w sytuacji, gdy pomieszczenia obok są odpowiednio ogrzewane.

  03.Usuwanie grzyba ze ściany

  AeroTherm skutecznie i definitywnie usuwa przyczynę powstawania grzyba, czyli eliminuje kondensację wody. AeroTherm bezpiecznie dla zdrowia eliminuje przyczyny powstawania grzyba pleśniowego, a nie tylko maskuje jego skutki jak inne środki.

  Na rynku, dostępnych jest wiele środków do dezynfekcji i wytruwania zarodników. 
Pod wpływem agresywnych, chemicznych detergentów na jakiś czas rozwój grzyba zostaje zahamowany. Po odparowaniu chemii niestety problem powraca. Warto dodać, że związki chemiczne stosowane jako substancje czynne nie są bez wpływu 
na zdrowie ludzi i zwierząt.

   

  Jak stosować AeroTherm do usunięcia grzyba pleśniowego?

  Załamana kobieta
 • 1.

  W pierwszej kolejności należy
  zdezynfekować strefę zagrzybienia

 • 2.

  W tym celu najpierw myjemy ścianę 
z użyciem wilgotnej szmatki lub szczotki 
z detergentem np. do mycia toalet

 • 3.

  Następnie pryskamy preparatem do likwidacji grzyba

 • 4.

  Postępuj zgodnie z instrukcją
  i kartą techniczną preparatu

 • Jeżeli ognisko grzyba nie było intensywne i ściana po dezynfekcji nie ma śladów uszkodzeń wówczas można przystąpić do nakładania AeroThermu.

  Jeżeli tynk jest uszkodzony – spękania, odparzenia, wykruszenia, sypkość przy nacisku itp., wówczas należy miejscowo go usunąć. Po usunięciu tynku powinno się ponownie spryskać preparatem grzybobójczym odsłonięte miejsca. Następnym krokiem jest zaszpachlowanie ubytków. Do tego celu nie powinno się stosować gipsu, ponieważ stanowi on pożywkę dla pleśni. Wskazana jest szpachla cementowo wapienna, ponieważ wapno ma działanie dezynfekujące. Może być też zastosowany inny materiał na bazie cementu. Dalsze czynności związane 
z przygotowaniem powierzchni i nakładaniem AeroThermu należy wykonać zgodnie z instrukcją:

  W celu skutecznego wyeliminowania ogniska pleśni należy 
AeroTherm nałożyć z odpowiednim naddatkiem.

  Przed rozpoczęciem dezynfekcji warto obrysować flamastrem obszar, na którym występuje nalot. AeroTherm powinien być położony w odległości co najmniej 1m od granicy strefy zagrzybienia. Miejscowe użycie AeroThermu przyniesie korzyść w postaci wyeliminowania ogniska zagrzybienia. Dużo większe korzyści da zastosowanie AeroThermu na całej ścianie. Oprócz pozbycia się trującego problemu zyskuje się dodatkowo poprawę komfortu termicznego w pomieszczeniu, oraz zmniejszenie rachunków za ogrzewanie.

  Strefa zagrzybienia

  04.Usuwanie grzyba za meblami

  Problem zawilgoconych ścian i będący tego konsekwencją rozwój grzyba pleśniowego pojawia się w zimnych okresach roku. Zawarta w powietrzu para wodna zaczyna wykraplać się na zimnych ścianach i tworzą się znakomite warunki do rozwoju grzyba pleśniowego.

  Wilgoć wykroplona na ścianie może wyschnąć, zanim powstaną pierwsze ogniska grzyba. Im jest mniejsza wilgotność powietrza i większy jego ruch (cyrkulacja), tym szybciej wilgoć odparowuje z powierzchni ściany. Z tego powodu najszybciej i najbardziej intensywny grzyb pleśniowy powstaje w miejscach, w których ruch powietrza jest ograniczony, czyli np. za meblami, w narożach ścian i sufitu, za obrazami wiszącymi na ścianie, itp. Jest to problem nie tylko estetyczny. Zarodniki grzyba mają szkodliwy wpływ na zdrowie mieszkańców.

   

  Garderoba

  Szybkość i intensywność rozwoju grzyba zależy od dwóch czynników: temperatury ściany i wilgotności powietrza. Im ściana zimniejsza i wilgotność większa, tym szybciej 
i intensywniej wykropli się woda i ognisko zagrzybienia będzie większe.

  Na rynku można znaleźć bardzo dużo środków do dezynfekcji grzyba za pomocą agresywnej chemii. Niestety to rozwiązanie 
jest krótkotrwałe, ponieważ po odparowaniu detergentów trujący problem powróci. Skuteczną i trwałą metodą pozbycia się problemu kondensacji wody i rozwoju grzyba pleśniowego jest obniżenie wilgotności powietrza i/lub podniesienia temperatury na ścianie. Kompleksowym rozwiązaniem problemu zagrzybienia ścian za meblami jest AeroTherm. Jest to ultranowoczesna, termoaktywna masa szpachlowa, która odbija promieniowanie cieplne. Wystarczy zastosować warstwę o grubości 1 mm. AeroTherm powoduje podniesienie temperatury wewnętrznej ściany w pomieszczeniu nawet o 5°C. Dzięki temu eliminuje 
on kondensację wody oraz znacznie poprawia komfort termiczny. Brak wilgoci uniemożliwia rozwój grzyba pleśniowego.

  AeroTherm skutecznie i bezpiecznie dla zdrowia eliminuje przyczyny powstawania grzyba pleśniowego, a nie tylko maskuje jego skutki jak inne środki.

  Grzyb pleśniowy pojawiający się za meblami można wyeliminować miejscowo – pokrywając AeroThermem powierzchnię ściany za meblem stosując naddatek około 30-50 cm poza jego obrys. Dużo lepszym rozwiązaniem jest zabezpieczenie całej ściany. Wówczas nie tylko pozbywamy się grzyba, ale również ocieplamy pomieszczenie, zyskując większy komfort termiczny w zimie oraz mniejsze rachunki za ogrzewanie.

  05.Podczas budowy domu

  Gdzie stosować AeroTherm w nowym domu?

  Przy projektowaniu nowych domów mieszkalnych architekci muszą tak dobrać izolację termiczną, żeby spełniała ona wyśrubowane normy budowlane. Dlatego ściany, dachy i podłogi raczej nie wymagają dodatkowego ocieplenia od wewnątrz, no chyba, że inwestor dąży do ekstremalnego ograniczenia ucieczki ciepła i minimalizacji przyszłych kosztów ogrzewania. Są jednak takie miejsca, przez które ucieczka ciepła będzie intensywna również w nowym domu. Wynika to z konstrukcji budynku, błędów projektowych i wykonawczych lub ze specyfiki poszczególnych detali. Wówczas zastosowanie AeroThermu może okazać się zasadne i przydatne.

  Remont

  AeroTherm został zaprojektowany specjalnie do izolacji termicznej od wewnątrz pomieszczeń.

  W odróżnieniu od tradycyjnych izolatorów jest on w pełni bezpieczny pod względem wilgotnościowy – nie przesuwa punktu rosy w ścianie i nie zwiększa strefy przemarzania. AeroTherm to ultranowoczesna, termoaktywna masa szpachlowa, która odbija promieniowanie cieplne i podnosi temperaturę na ścianie.

  Wystarczy zastosować warstwę o grubości 1 mm.

  Poniżej kilka przykładów, w których warto rozważyć zastosowanie
  AeroThermu w nowo budowanych domach:

  Wnęki okienne i drzwiowe

  Połączenie stolarki ze ścianą jest trudnym miejscem do wykonania dobrej izolacji cieplnej. Materiał ściany ma dużo lepszą izolacyjność termiczną niż ramy okienne czy drzwiowe. Płyty izolacyjne wykonane z wełny czy styropianu powinny częściowo zachodzić na ramę okna lub drzwi, żeby chronić strefę montażu. Zawsze połączenie okna z murem będzie stanowiło mostek termiczny. Wnęki (szpalety) okienne i drzwiowe mają niższą temperaturę niż ściana właściwa i stanowią poważny mostek termiczny oraz miejsce do potencjalnego rozwoju grzyba pleśniowego.

  Docieplenie elementów konstrukcyjnych z betonu

  W wielu nowych budynkach, stosowane są elementy konstrukcyjne w ścianie wykonane z betonu w postaci słupów, nadproży, wieńców, itd. Beton ma znacząco gorszą izolację termiczną niż materiały ściany. Po nałożeniu warstwy izolacji zewnętrznej miejsca te będą stanowiły mostek termiczny. Warto rozważyć dodatkowe zabezpieczenie termiczne tych miejsc od środka za pomocą AeroThermu.

  Izolacja rolet

  Skrzynki roletowe stanowią słaby punkt izolacji termicznej budynku. Na rynku dostępne są różne rozwiązania, ale zawsze, w mniejszym lub większym stopniu, stanowią one poważny mostek termiczny. Doskonałym rozwiązaniem tego problemu jest AeroTherm.

  Zwiększenie efektywności grzania

  W przypadku tradycyjnych kaloryferów zainstalowanych przy ścianie można znacznie zwiększyć ich skuteczność stosując za nimi ekran z AeroThermu. Odbija on ciepło do wnętrza pomieszczenia i ogranicza nadmierne nagrzewanie ściany bezpośrednio przy kaloryferze. Coraz więcej osób wykańczających nowy dom lub mieszkanie stosuje AeroTherm jako ekran pod ogrzewanie podłogowe. Pomimo że izolacja podłogi jest wykonana zgodnie z obowiązującymi normami, warstwa refleksyjna zwiększa jego efektywność.

  Ocieplanie szybów wentylacyjnych

  W okresach zimowych zdarza się zjawisko nazywane konwersją, czyli „zasysanie” zimnego powietrza do szybu wentylacyjnego. Wówczas ściana szybu mocno się wyziębia. Oprócz strat ciepła pojawia się ryzyko wystąpienia pleśni.

  Ocieplanie garażu w bryle budynku

  Dość często zdarza się, że izolacja ścian i stropów sąsiadujących z garażem umieszczonym w bryle budynku jest niewystarczająca. Problem ten można rozwiązać, stosując na etapie wykańczania pomieszczeń AeroTherm.

  Niektóre pomieszczenia w budynkach wielorodzinnych

  AeroTherm znajduje wielu nabywców wśród osób wykańczających nowe mieszkania w budynkach wielorodzinnych. Wiadomo, że wykonawcy developerki nie zawsze stosują najlepsze (najdroższe) rozwiązania oraz, niestety, zdarzają się również błędy wykonawcze. Najczęstszym problemem jest niewystarczające docieplenie mieszkań znajdujących się na poddaszach, od strony północnej i na parterze. Często nie dotyczy to całego mieszkania, lecz tylko jednego pomieszczenia, np. sąsiadującego z klatką schodową. We wszystkich tych przypadkach AeroTherm jest rekomendowanym i skutecznym rozwiązaniem.

  Ograniczenie kondensacji wilgoci na ścianach i suficie w łazience

  Korzystanie z prysznica lub wanny generuje duże ilości wilgoci. Nawet w prawidłowo ocieplanych łazienkach para wodna kondensuje się na ścianach i sufitach. Może to tworzyć nieestetyczne zacieki, ale również powodować rozwój grzyba pleśniowego. AeroTherm w znaczący sposób ogranicza szybkość i intensywność kondensacji.

  Czy AeroTherm może w nowym budynku zastąpić izolację zewnętrzną?

  W nowych budynkach stosuje się izolację zewnętrzną wykonaną z wełny mineralnej lub styropianu o grubości nawet 30 cm. Skuteczność AeroThermu można porównać do styropianu o grubości do 10 cm. Zestawienie to jednoznacznie pokazuje, że AeroTherm nie może w pełni zastąpić grubej warstwy ocieplenia od zewnątrz. Natomiast idealnie nadaje się jako izolator dodatkowy, który eliminuje mostki termiczne, chroni przed rozwojem grzyba pleśniowego czy zwiększa efektywność grzania.

  06.Ocieplenie sufitu

  Zimny sufit, podobnie jak ściany i podłogi, może stanowić jedną z głównych przyczyn ucieczki ciepła. Często prowadzi to również do powstania grzyba pleśniowego.

  Problem występuje na najwyższych kondygnacjach i wynika ze zbyt słabej izolacji termicznej stropu od zewnątrz. Zdarza się również, że nad pomieszczeniem jest nieogrzewany strych. Ocieplanie sufitu od środka jest, analogicznie jak w przypadku ścian, zagadnieniem skomplikowanym. Stosując niewłaściwe technologie, można doprowadzić do rozwoju grzyba pleśniowego. Tradycyjne materiały izolacyjne takie jak styropian, wełna mineralna, piana PUR lub różnego rodzaju panele czy maty izolacyjne powodują przesunięcie w stropie punktu rosy oraz strefy przemarzania.

  Największy błąd popełniany przy ocieplaniu ścian od środka
  Szpachlowanie sufitu

  Jak prawidłowo ocieplić sufit AeroThermem?

  W większości przypadków sufit jest osadzony na wieńcu, przeważnie wykonanym z żelbetu. Jest to materiał „zimny”, który dobrze przewodzi ciepło i stanowi poważny mostek termiczny. Z tego względu zaleca się, żeby warstwę AeroThermu nałożyć nie tylko na powierzchnię sufitu, ale również wykonać zakładki na ściany zewnętrzne o szerokości 30-50 cm.

  30-50 cm na sufit

  Jak stosować AeroTherm, gdy tylko część sufitu jest zimna?

  W przypadku budynków projektowanych schodkowo często zdarza się, że nad częścią pomieszczenia na wyższej kondygnacji jest płyta tarasu. W przypadku niewystarczającej izolacji ta część stropu może być zimna. Wówczas nie ma potrzeby izolacji całego sufitu. Wystarczy zabezpieczyć strefę zimną z 0,5-1 m naddatkiem na strefę ciepłą.

  Dom

  Czy można ocieplić AeroThermem podwieszany sufit?

  Zastosowanie AeroThermu na podwieszonym suficie zmniejszy ucieczkę ciepła i poprawi komfort termiczny w pomieszczeniu. 
W tym przypadku należy jednak zwrócić uwagę na istotne zagrożenie. Jeżeli powierzchnia stropu jest zimna, to tworzą się warunki 
do kondensacji wody i rozwoju grzyba. Co się wydarzy, gdy dodatkowo zamontuje się podwieszany sufit? Po pierwsze strop będzie jeszcze zimniejszy, gdyż konstrukcja utrudni konwekcję, czyli dostęp ciepła z pomieszczenia. Po drugie stworzy się zamknięta przestrzeń bez cyrkulacji powietrza. Z tego względu ryzyko rozwoju grzyba pleśniowego znacznie się zwiększa. W związku z tym, przed zamontowaniem podwieszanego sufitu, warto zastosować AeroThermu również na sufit właściwy i ściany znajdujące się nad zabudową. Będzie on chronił te powierzchnie przed kondensacją wilgoci i zagrzybieniem. Następnie można nałożyć kolejną warstwę AeroThermu na podwieszany sufit. Taki układ jest w pełni bezpieczny i posiada zwiększoną skuteczność izolacyjną.

  Czy można zastosować AeroTherm na sufit drewniany?

  AeroTherm działa skutecznie niezależnie od podłoża, na którym jest naniesiony, a więc również na drewnie. AeroTherm, w odróżnieniu od gipsu, jest elastyczny i nie powinien pękać na łączeniach elementów. Warstwa AeroThermu to tylko 1 mm. Można go nanieść, nawet na bardzo skomplikowane kształty nie zmieniając ich proporcji i wyglądu. Jeżeli drewno jest lakierowane i powierzchnia lakieru może ograniczać przyczepność, wówczas należy ją zmatowić przy użyciu papieru ściernego.

  Czy lepiej ocieplić sufit od strony pokoju, czy podłogę od strony zimnego strychu?

  AeroTherm odbija ciepło, dlatego najlepiej będzie funkcjonował w pomieszczeniu ogrzewanym. Ma on chronić przed „wnikaniem” ciepła do zimnego stropu. Jeżeli AeroTherm zastosowalibyśmy na podłogę zimnego strychu, wówczas ciepło przeniknie do zimnej przegrody, będzie się rozpraszać w różnych kierunkach, i dopiero później napotka barierę przed ucieczką. Jest to rozwiązanie znacznie mniej skuteczne. Rekomendowane jest ocieplanie sufitu pomieszczenia ogrzewanego. Prawidłowym rozwiązaniem pod kątem fizyki budowli jest  również zastosowanie tradycyjnych materiałów izolacyjnych takich jak wełna 
czy styropian od strony zimnej powierzchni, czyli na podłodze strychu. 
Oczywiście takie rozwiązanie nie zawsze jest dostępne oraz może się 
okazać dość kosztowne, chyba że strych nie spełnia funkcji użytkowych. 
W celu zwiększenia skuteczność można łączyć obydwie metody.

  Dom

  Czy trzeba stosować AeroTherm na suficie, gdy pomieszczenie na następnej kondygnacji jest ogrzewane?

  Ciepło zawsze przemieszcza się od ośrodka ciepłego do zimnego. Im jest większa różnica temperatur, tym migracja ciepła będzie większa. Jeżeli w pomieszczeniu na następnej kondygnacji temperatura powietrza jest taka sama lub zbliżona, wówczas straty ciepła nie wystąpią lub będą znikome. Nie ma uzasadnienia, żeby stosować AeroThermu na suficie w sytuacji, gdy pomieszczenia na następnym piętrze są odpowiednio ogrzewane.

  AeroTherm został zaprojektowany specjalnie do izolacji termicznej od wewnątrz pomieszczeń. W odróżnieniu od tradycyjnych izolatorów nie przesuwa punktu rosy w stropie i nie zwiększa strefy przemarzania.

  AeroTherm to ultranowoczesna, termoaktywna masa szpachlowa, która odbija promieniowanie cieplne i podnosi temperaturę na ścianie. Dzięki temu nie tylko nie prowokuje grzyba, ale skutecznie eliminuje jego przyczyny.
  Wystarczy zastosować warstwę o grubości 1 mm.

  07.Ocieplenie podłogi

  Projekty nowych domów muszą spełniać wyśrubowane normy cieplne. Dotyczy to również izolacji podłóg.

  W tym przypadku przeważnie nie ma potrzeby stosowania dodatkowych, cienkowarstwowych izolatorów. Czasami jednak nawet w nowym budynku zastosowanie AeroThermu na podłodze może być uzasadnione. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku już istniejących domów. Wówczas nie ma możliwości dodania na podłodze dodatkowej, odpowiednio grubej warstwy izolacji tradycyjnej. Podniesienie poziomu podłogi wiązałoby się z koniecznością „podnoszenia” drzwi, instalacji, itd. W takim przypadku dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie izolacji termicznej cienkowarstwowej. AeroTherm to ultranowoczesna izolacja o grubości tylko 1 mm. Działa na zasadzie odbicia ciepła.

  Dom

  Jak prawidłowo ocieplić podłogę AeroThermem?

  W większości przypadków podłoga jest osadzony na wieńcu, przeważnie wykonanym z żelbetu. Jest to materiał „zimny”, który dobrze przewodzi ciepło i stanowi poważny mostek termiczny. Z tego względu zaleca się, żeby warstwę AeroThermu nałożyć nie tylko na powierzchnię podłogi, ale również wykonać zakładki na ściany zewnętrzne o szerokości 30-50 cm. AeroTherm można nakładać na podłogi wykonane z betonu, posadzek anhydrytowych, płyt gipsowych, płyt OSB, płytek ceramicznych oraz z drewna. Podłoże należy przygotować zgodnie z zaleceniami instrukcji nakładania.

  30-50 cm na podłogę

  Czym można wykończyć podłogę po zastosowaniu AeroThermu?

  Należy pamiętać o tym, że AeroTherm nie przenosi obciążeń. Dlatego warstwa wykończeniowa powinna być odporna na obciążenia miejscowe. Na AeroTherm można ułożyć podłogę panelową, przykleić płytki lub parkiet. Nie powinno się stosować wykończenia wykładzinami, które wymagają podłoża przenoszącego obciążenia miejscowe. W takim przypadku warstwa AeroTherm pod wpływem nacisków związanych z użytkowaniem podłogi ulegnie degradacji.

  Szpachlowanie podłogi

  Czy można łączyć AeroTherm z innymi izolatorami?

  W przypadku remontów istniejących budynków często zdarza się, że jest miejsce na zastosowanie izolacji tradycyjnej, ale jej grubość może być niewystarczająca. Wówczas bardzo dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie w pierwszej kolejności warstwy AeroThermu i następnie rozłożenie na niej warstwy izolacji tradycyjnej. Jeżeli będzie stosowana dodatkowa wylewka, wówczas można dodatkowo zastosować warstwę AeroThermu na wylewce. Skuteczność wszystkich zastosowanych barier izolacyjnych będzie się sumować i w ten sposób osiągnięty efekt będzie najlepszy. Przypomnijmy, że zastosowanie warstwy AeroThermu grubszej niż 1 mm nie przynosi widocznych korzyści. Z kolei zastosowanie dwóch warstw AeroThermu w różnych miejscach powoduje, że każda z nich odbija niezależnie ciepło i ich skuteczność się sumuje.

  Czy można stosować AeroTherm pod ogrzewanie podłogowe?

  AeroTherm zastosowany pod ogrzewanie podłogowe stanowi ekran odbijający ciepło. Ogranicza on nagrzewanie się wylewki i w ten sposób zwiększa efektywność grzania.

  Jeżeli pod podłogą jest zimne pomieszczenie, to czy można zastosować AeroTherm na jego suficie?

  AeroTherm odbija ciepło, dlatego najlepiej będzie funkcjonował w pomieszczeniu ogrzewanym. Ma on chronić przed „wnikaniem” ciepła do zimnej podłogi. Jeżeli AeroTherm zastosowalibyśmy na sufit zimnej piwnicy, wówczas ciepło przeniknie do zimnej przegrody, będzie się rozpraszać w różnych kierunkach, i dopiero później napotka barierę przed ucieczką. Jest to rozwiązanie znacznie mniej skuteczne. Rekomendowane jest ocieplanie podłogi pomieszczenia ogrzewanego. Prawidłowym rozwiązaniem pod kątem fizyki budowli jest również zastosowanie tradycyjnych materiałów izolacyjnych takich jak wełna czy styropian od strony zimnej powierzchni, czyli na suficie piwnicy. Oczywiście takie rozwiązanie nie zawsze jest dostępne oraz może się okazać dość kosztowne. W celu zwiększenia skuteczność można łączyć obydwie metody.

  Czy trzeba stosować AeroTherm na podłodze, gdy pomieszczenie na niższej kondygnacji jest ogrzewane?

  Ciepło zawsze przemieszcza się od ośrodka ciepłego do zimnego. Im jest większa różnica temperatur, tym migracja ciepła będzie większa. Jeżeli w pomieszczeniu na niższej kondygnacji temperatura powietrza jest taka sama lub zbliżona, wówczas straty ciepła nie wystąpią lub będą znikome. Nie ma uzasadnienia, żeby stosować AeroTherm na podłodze w sytuacji, gdy pomieszczenia na niższej kondygnacji są odpowiednio ogrzewane.

  08.Ocieplanie łazienek

  W przypadku zimnych łazienek, których nie można ocieplić od zewnątrz, dochodzi kilka dodatkowych aspektów, z którymi nie mamy do czynienia w przypadku innych pomieszczeń.

  Przede wszystkim w łazienkach podczas kąpieli wydziela się bardzo duża ilość pary wodnej. Dlatego ryzyko pojawienia się grzyba kondensacyjnego jest tutaj znacznie większe. Kolejnym ograniczeniem jest to, że przeważnie w łazienkach nie ma miejsca na zastosowanie grubszej warstwy izolacji cieplnej. Materiałem zaprojektowanym specjalnie do ocieplania ścian od środka jest AeroTherm. Działa on na zasadzie odbicia promieniowania cieplnego. Część ciepła rozprasza się na powierzchni, powodując wzrost temperatury na ścianie. AeroTherm osiąga swoją pełną skuteczność przy grubości warstwy tylko 1 mm.

  Mama z dzieckiem

  Czy można przyklejać płytki ceramiczne na AeroTherm?

  AeroTherm bardzo dobrze zachowuje się jako nośnik płytek ceramicznych. Bardzo duże doświadczenie firmy w tego typu zastosowaniach pokazuje, że nie występują żadne zagrożenia związane z przyczepnością i nośnością warstwy.

  Jak stosować hydroizolację w przypadku zastosowania AeroTherm?

  Bez względu na to, czy AeroTherm jest stosowany, czy też nie, bardzo ważne jest zastosowanie hydroizolacji na ścianach i podłodze w strefach bezpośredniego kontaktu z wodą np. w kabinach prysznicowych. Spoiny płytek z biegiem użytkowania mają tendencję do pękania i miejscowego wykruszania się. Wówczas woda przenika do ściany i może spowodować zagrzybienie lub nawet odpadanie płytek i tynku. W przypadku AeroTherm warstwę hydroizolacji należy nałożyć na AeroTherm bezpośrednio pod płytki ceramiczne.

  Czy warto stosować do łazienki AeroTherm w nowych, dobrze zaizolowanych domach?

  Długa kąpiel generuje bardzo duże ilości wilgoci. Sytuacja się jeszcze pogarsza, gdy kilka osób kąpie się bezpośrednio po sobie. Często może dojść do sytuacji, gdy wilgotność powietrza przekroczy 100% i nawet na najlepiej zaizolowanych ścianach i suficie pojawią się skropliny. Oprócz nieestetycznych zacieków może to powodować powstanie ognisk pleśni. AeroTherm podnosi temperaturę na ścianie i dzięki temu kondensat znacznie szybciej wyschnie, zanim rozpocznie się rozwój pleśni. Dodatkowym argumentem jest to, że zazwyczaj w łazience pożądany jest wyższy komfort termiczny niż w pozostałych pomieszczeniach.

  09.Ocieplenie garażu od środka

  Powody ocieplania garażu mogą być dwa: poprawa komfortu cieplnego w garażu, poprawa warunków termicznych w pomieszczeniach sąsiadujących z garażem.

  W obydwu tych przypadkach warto rozważyć zastosowanie AeroTherm, przy czym sposób jego zastosowania będzie się różnił. Szczególnie dotyczy to sytuacji, gdy z różnych względów ocieplenie ścian od zewnątrz nie jest możliwe. AeroTherm to ultranowoczesna, termoaktywna masa szpachlowa. Jest zaprojektowany specjalnie do ocieplania ścian od środka. Działa on na zasadzie odbicia promieniowania cieplnego. Część ciepła rozprasza się na powierzchni, powodując wzrost temperatury na ścianie. AeroTherm osiąga swoją pełną skuteczność przy grubości warstwy tylko 1 mm.

  Garaż

  Poprawa warunków termicznych w garażu.

  Zagrożenia, ograniczenia oraz bezpieczne rozwiązania związane z ocieplaniem garażu od środka są identyczne jak w przypadku innych pomieszczeń użytkowych, dlatego zachęcamy do zapoznania się z artykułem:

  Ocieplanie ścian od środka AeroThermem

   

  Poprawa warunków termicznych w pomieszczeniach sąsiadujących z garażem.

  Zimny garaż zlokalizowany w bryle budynku znacząco pogarsza komfort termiczny w sąsiednich pomieszczeniach. Przyczynia się do spadku temperatury na ścianach (w przypadku sąsiednich pomieszczeń na tej samej kondygnacji) oraz na podłodze (w przypadku pomieszczeń zlokalizowanych nad garażem). Szczegółowy opis, jak poradzić sobie z tym problemem dzięki zastosowaniu AeroThermu można znaleźć na:

  10.Ocieplenie pokoju przy garażu

  Niestety bardzo często się zdarza, że w pomieszczenia przyległe do garażu są dużo zimniejsze od pozostałych w domu. Szczególnie temperatura ściany lub podłogi jest wyraźnie niższa.

  Oprócz gorszego komfortu termicznego na zimnych ścianach może pojawić się grzyb kondensacyjny. Sytuacja ta jest konsekwencją błędów projektowych. Wiadomo, że w garażu zawsze utrzymywana jest dużo niższa temperatura niż w pomieszczeniach mieszkalnych. Przede wszystkim utrzymywanie wysokich temperatur w garażu jest nieekonomiczne i niepotrzebne. Poza tym brama garażowa ma relatywnie niską szczelność, a otwieranie jej powoduje bardzo szybki spadek temperatury. Pomimo to często w projektach nie ma żadnej izolacji termicznej ścian sąsiadujących pomieszczeń, natomiast strop jest ocieplany niewystarczająco, analogicznie jak pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi. Z punktu widzenia fizyki budowli bezpieczne jest ocieplenie ściany i sufitu od strony garażu przy użyciu tradycyjnych izolatorów takich jak styropian czy wełna mineralna. Nie zawsze jest to jednak możliwe ze względu na brak miejsca lub poprowadzone instalacje czy urządzenia, np. prowadnice i napędy do bramy. Wówczas najlepszym rozwiązaniem jest ocieplenia ścian lub podłogi od wewnątrz.

  Dom

  Do ocieplenia ścian i podłóg w pomieszczeniach sąsiadujących z garażem idealnie nadaje się AeroTherm, który osiąga swoją pełną skuteczność przy grubości warstwy tylko 1 mm.

   

  Jak zastosować AeroTherm do ocieplania pomieszczeń przyległych do garażu?

  Najlepsze efekty przyniesie zastosowanie AeroTherm od strony pomieszczeń ciepłych, czyli na ścianie lub podłodze ogrzewanego pokoju. AeroTherm odbija promieniowanie cieplne. Zastosowanie go od strony ciepłego pomieszczenia radykalnie ograniczy wnikanie ciepła do ściany lub stropu. Dzięki temu efektywność warstwy będzie najlepsza.

   

  Czy można stosować AeroTherm na ścianę lub sufit od strony garażu?

  Tak jak wcześniej wspomniano AeroTherm odbija ciepło, dlatego najlepiej będzie funkcjonował w pomieszczeniu ogrzewanym. Ma on chronić przed „wnikaniem” ciepła do zimnej przegrody. Jeżeli AeroTherm zastosowalibyśmy od strony zimnego garażu, wówczas ciepło przeniknie do zimnej przegrody, będzie się rozpraszać w różnych kierunkach, i dopiero później napotka barierę przed ucieczką. Jest to rozwiązanie mniej skuteczne. Jeżeli z jakiegoś powodu nie ma możliwości zastosowania AeroTherm od środka pomieszczenia ciepłego, wówczas zastosowanie go od strony garażu jest rozwiązaniem bezpiecznym, ale o niższej efektywności.

  11.Ocieplanie piwnicy

  Ściany zewnętrzne piwnicy są w całości lub częściowo ukryte w gruncie. Z tego 
względu docieplanie piwnicy od zewnątrz jest szczególnie uciążliwe i kosztowne. Czasami, z różnych powodów, taka możliwość w ogóle nie istnieje.

  Wówczas jedynym rozwiązaniem jest izolacja od wewnątrz. Jest to zagadnienie bardzo skomplikowane i związane z ryzykiem. Zastosowanie do ocieplenia od środka tradycyjnych izolatorów takich jak styropian, wełna mineralna, piana PUR, różnego rodzaju paneli, płyt czy mat izolacyjnych prowokuje rozwój grzyba pleśniowego. Materiałem zaprojektowanym specjalnie do ocieplania ścian od środka jest AeroTherm. Działa on na zasadzie odbicia promieniowania cieplnego. Część ciepła rozprasza się na powierzchni, powodując wzrost temperatury na ścianie. AeroTherm osiąga swoją pełną skuteczność przy grubości warstwy tylko 1 mm. AeroTherm nie tylko nie prowokuje grzyba, tak jak tradycyjne materiały, ale eliminuje jego przyczyny. Zasady ocieplania od wewnątrz AeroThermem piwnicy są identyczna jak w przypadku pomieszczeń na wyższych kondygnacjach.

  Dom

  12.Ocieplanie poddasza

  Wykonanie skutecznej i prawidłowej termoizolacji dachu jest trudne i wymaga odpowiedniej wiedzy i doświadczenia grupy wykonawczej. Czyha tam wiele pułapek i tzw. trudnych miejsc.

  Niestety często się zdarza, że nawet przy nowych budynkach termoizolacja pomieszczeń na poddaszu nie jest wystarczająca. Dzięki AeroTherm ocieplenie sufitu jest prostym i skutecznym sposobem na rozwiązanie wielu problemów. Docieplanie poddasza tradycyjną technologią jest bardzo kłopotliwe i kosztowne. Wymaga istotnej ingerencji w zmianę konstrukcji dachu. W takiej sytuacji bardzo dobrym rozwiązaniem jest izolacja od wewnątrz. Jest to jednak zagadnienie bardzo skomplikowane i związane z ryzykiem. Zastosowanie do ocieplenia od środka tradycyjnych izolatorów takich jak styropian, wełna mineralna, piana PUR, różnego rodzaju paneli, płyt czy mat izolacyjnych może spowodować rozwój grzyba pleśniowego. Materiałem zaprojektowanym specjalnie do ocieplania ścian i sufitów od środka jest AeroTherm. Działa on na zasadzie odbicia promieniowania cieplnego. Część ciepła rozprasza się na powierzchni, powodując wzrost temperatury na ścianie. AeroTherm osiąga swoją pełną skuteczność przy grubości warstwy tylko 1 mm.

  Dom

  13.Izolacja mostków termicznych

  Mostkami termicznymi są nazywane miejsca, w których następuje intensywna ucieczka ciepła 
z pomieszczenia. Przeważnie są one konsekwencją błędów projektowych lub wykonawczych.

  Są również takie strefy, których ze względów konstrukcyjnych nie da się prawidłowo ocieplić.

  Najczęściej mostki termiczne występują w takich miejscach jak:

  • Połączenie ściany z sufitem lub z podłogą, szczególnie w narożach
  • Miejsca, w których występują elementy konstrukcyjne z betonu takie jak słupy, nadproża, belki, wieńce, itp.
  • Połączenie płyty balkonowej ze stropem
  • Fragmenty ścian, które z jakichś powodów nie są prawidłowo ocieplone od zewnętrz
  • Miejsca, w których od zewnątrz elewacji są montowane różne elementy, które zaburzają ciągłość izolacji, np. kotwy mocujące instalację odgromową lub rynny
  • Wnęki okienne i drzwiowe (czytaj więcej: Ocieplanie wnęk okiennych)
  • W miejscu montażu skrzynki roletowej (czytaj więcej: Ocieplanie rolety okiennej)

  Mostki termiczne powodują spadek temperatury na ścianie, co sprzyja kondensacji pary wodnej. Powstają doskonałe warunki do rozwoju grzyba pleśniowego.

  W celu eliminacji mostków termicznych nie trzeba wykonywać kosztownych i kłopotliwych zmian w izolacji zewnętrznej. Często są one niemożliwe do przeprowadzenia.

  Mostki termiczne

  Idealnym rozwiązaniem problemów mostków termicznych jest AeroTherm.

  AeroTherm jest to supernowoczesna, termoaktywna masa działająca na zasadzie odbicia promieniowania cieplnego. Część ciepła rozprasza się na powierzchni, powodując wzrost temperatury na ścianie. AeroTherm osiąga swoją pełną skuteczność przy grubości warstwy tylko 1 mm. AeroTherm nie tylko nie prowokuje grzyba, tak jak tradycyjne materiały, ale eliminuje jego przyczyny. AeroTherm ogranicza ucieczkę ciepła i podnosi temperaturę na ścianie. W ten sposób mostek termiczny zostaje zlikwidowany. Warstwa ma grubość tylko 1mm. Jej krawędzie można zeszlifować w taki sposób, że nałożona „łata” nie będzie widoczna.

  Mostek termiczny

  Jak usunąć mostek termiczny?

  W celu skutecznego wyeliminowania mostka termicznego należy AeroTherm nałożyć z odpowiednim naddatkiem, w odległości co najmniej 1m od granicy strefy zimnej. Miejscowe użycie AeroTherm przyniesie korzyść w postaci wyeliminowania danego mostka termicznego. Dużo większe korzyści da zastosowanie AeroTherm na całej ścianie. Zyskuje się dodatkowo poprawę komfortu termicznego w pomieszczeniu i zmniejszenie rachunków za ogrzewanie.

  14.Ocieplenie rolety

  Rolety okienne posiadają tzw. skrzynkę roletową, wewnątrz której pancerz nawija się podczas podnoszenia rolety na rurę nawojową. Pusta skrzynka w większym lub mniejszym stopniu pogarsza izolację termiczną ściany. Również aluminiowe prowadnice są bardzo dobrym przewodnikiem ciepła.

  Rolety od zewnątrz

  Idealnym opcją docieplenia skrzynki roletowej jest AeroTherm. Jest to supernowoczesna, termoaktywna masa działająca na zasadzie odbicia promieniowania cieplnego. Część ciepła rozprasza się na powierzchni, powodując wzrost temperatury na ścianie.

  AeroTherm ogranicza ucieczkę ciepła i podnosi temperaturę na ścianie. W ten sposób mostek termiczny zostaje zlikwidowany. Warstwa ma grubość tylko 1 mm. Jej krawędzie można zeszlifować w taki sposób, że nałożona „łata” nie będzie widoczna.

   

  Jak docieplić skrzynkę roletową?

  W celu zabezpieczenia mostka termicznego spowodowanego przez skrzynkę roletową należy nałożyć 1mm warstwę AeroThermu na ścianie od środka pomieszczenia. Warstwa powinna obejmować miejsce odpowiadające zmontowanej skrzynce z naddatkiem 30-50 cm oraz górną szpaletę okienną. Sugeruje się zaizolowanie wszystkich szpalet wokół okna, które również stanowią mostek termiczny. Można zwiększyć skuteczność izolacji skrzynki roletowej poprzez nałożenie drugiej warstwy AeroThermu na jej powierzchnię od strony pomieszczenia. Należy podkreślić, że warstwa ta będzie miała mniejszą skuteczność niż warstwa nałożona na ścianę od środka. Nie ma uzasadnienia nakładanie warstwy grubszej niż 1 mm, natomiast zastosowanie dwóch warstw jest racjonalne. Ciepło, które próbuje uciec z pomieszczenia, w pierwszej kolejności zostanie w znacznej części odbite przez warstwę AeroThermu na ścianie, a warstwa na skrzynce będzie stanowić kolejną barierę.

  15.Ocieplenie wnęk okiennych

  Wnęki okienne i drzwiowe zawsze są termicznie słabsze niż ściana. Wynika to ze specyfiki połączenia okna z murem.

  Izolacja muru jest wielokrotnie lepsza niż izolacja ramy okiennej. Warstwa izolacji zewnętrznej powinna zachodzić na ościeżnicę, ale przeważnie do dyspozycji jest tylko kilka centymetrów. Ocieplenie strefy montażu również jest niewystarczające, ze względu na małą szerokość ram okiennych. W efekcie temperatura wnęk (szpalet) okiennych jest zawsze niższa niż ściany i stanowi poważny mostek termiczny. Oprócz straty ciepła może to skutkować kondensacją wody i rozwojem grzyba pleśniowego.

  Mama z dzieckiem

  Idealnym sposobem docieplenia wnęk okiennych i drzwiowych jest AeroTherm.

  AeroTherm jest to supernowoczesna, termoaktywna masa działająca na zasadzie odbicia promieniowania cieplnego. Część ciepła rozprasza się na powierzchni, powodując wzrost temperatury na ścianie. AeroTherm osiąga swoją pełną skuteczność przy grubości warstwy tylko 1 mm. AeroTherm nie tylko nie prowokuje grzyba, tak jak tradycyjne materiały, ale eliminuje jego przyczyny. AeroTherm ogranicza ucieczkę ciepła i podnosi temperaturę na ścianie. W ten sposób mostek termiczny zostaje zlikwidowany. Warstwa ma grubość tylko 1mm. Jej krawędzie można zeszlifować w taki sposób, że nałożona „łata” nie będzie widoczna.

  Obrazek poglądowy

  Jak ocieplić wnęki okienne i drzwiowe?

  AeroTherm należy nałożyć na powierzchnię wnęk okiennych (szpalet). W celu całkowitego wyeliminowania mostka termicznego zaleca się wykonanie dodatkowo wyłożenia na ścianę wokół okien o szerokości około 30 cm. Jeżeli nadproże jest wykonane z żelbetu, wyłożenie górne powinno być szersze i wynosić co najmniej 50 cm.

  16.Ocieplenie szybów wentylacyjnych

  W zimie często zdarza się, że zimne powietrze jest zasysane 
do pionów wentylacyjnych. Wówczas dochodzi do mocnego wychłodzenia ścian, w których prowadzone są przewody.

  Oprócz powstania poważnego mostka termicznego na zimnych powierzchniach może dojść do kondensacji pary wodnej. Tworzą się idealne warunki do rozwoju grzyba pleśniowego.

  Salon

  Idealnym sposobem docieplenia szybów wentylacyjnych jest AeroTherm.

  AeroTherm jest to supernowoczesna, termoaktywna masa działająca na zasadzie odbicia promieniowania cieplnego. Część ciepła rozprasza się na powierzchni, powodując wzrost temperatury na ścianie. AeroTherm osiąga swoją pełną skuteczność przy grubości warstwy tylko 1 mm. AeroTherm nie tylko nie prowokuje grzyba, tak jak tradycyjne materiały, ale eliminuje jego przyczyny. AeroTherm ogranicza ucieczkę ciepła i podnosi temperaturę na ścianie. W ten sposób mostek termiczny zostaje zlikwidowany. Warstwa ma grubość tylko 1mm. Jej krawędzie można zeszlifować w taki sposób, że nałożona „łata” nie będzie widoczna.

   

  Jak ocieplić ściany szybu wentylacyjnego?

  AeroTherm należy nałożyć na powierzchnię strefy zimnej. W celu całkowitego wyeliminowania mostka termicznego zaleca się wykonanie dodatkowo wyłożenia na ścianę wokół zimnego obszaru o szerokości około 30 cm.

  17.Ocieplanie ściany od klatki schodowej

  Ściany pomieszczeń zlokalizowanych przy klatkach schodowych, szczególnie na parterach, często są wyraźnie zimniejsze niż pozostałe ściany w mieszkaniu.

  Prowadzi to do niższego komfortu termicznego w pomieszczeniu, a czasami może być przyczyną rozwoju grzyba pleśniowego. Bezpiecznym rozwiązaniem z punktu widzenia zasad fizyki budowli byłoby ocieplenie tradycyjnymi izolatorami takimi jak styropian, wełna mineralna, piana PUR lub różnego rodzaju płyty albo maty izolacyjne zimnej ściany od strony zimnej klatki schodowej. Niestety nie zawsze jest to możliwe. Minimalna szerokość przejścia na klatce schodowej jest określona przepisami prawa. Przeważnie nie ma miejsca na dołożenie grubej warstwy izolacji. Często na takie rozwiązanie nie ma zgody innych lokatorów lub administratora budynku. Zastosowanie tradycyjnej izolacji od środka pomieszczenia ciepłego wiąże się z poważnym ryzykiem rozwoju grzyba pleśniowego. Dodatkowo warstwa ociepliny zmniejsza powierzchnię użytkową i jest to rozwiązanie relatywnie drogie.

  Klatka schodowa

  Idealnym sposobem docieplenia od wewnątrz zimnych ścian jest AeroTherm.

  AeroTherm jest to supernowoczesna, termoaktywna masa działająca na zasadzie odbicia promieniowania cieplnego. Część ciepła rozprasza się na powierzchni, powodując wzrost temperatury na ścianie. AeroTherm osiąga swoją pełną skuteczność przy grubości warstwy tylko 1 mm. AeroTherm nie tylko nie prowokuje grzyba, tak jak tradycyjne materiały, ale eliminuje jego przyczyny.

  18.Pod ogrzewanie podłogowe

  W nowobudowanych budynkach, w których planuje się zastosowanie ogrzewania podłogowego, projektant powinien uwzględnić izolację termiczną, która spełnia wyśrubowane normy termoizolacyjne.

  Mimo to spora grupa inwestorów decyduje się na dodatkowe wykonanie ekranu termicznego z AeroThermu, który dodatkowo zwiększa efektywność grzania. Znacznie większy problem dotyczy remontowanych budynków. Przeważnie nie ma miejsca na zastosowanie warstwy izolacji o optymalnej grubości. Wówczas efektywność grzania spada, a koszty utrzymania komfortowej temperatury pomieszczenia rosną. W tej sytuacji zastosowanie izolacji cienkowarstwowej jest szczególnie uzasadnione.

  Panele

  Bardzo skutecznym izolatorem cienkowarstwowym jest AeroTherm. Jego grubość wynosi tylko 1 mm.

   

  Jak stosować AeroTherm do izolacji pod ogrzewanie podłogowe.

  AeroTherm należy stosować pod strefą ogrzewania. Jeżeli elementy grzewcze są ułożone bezpośrednio na warstwie izolacji, to AeroTherm powinien być zastosowany na wylewce pod płytami izolacyjnymi. W przypadku stosowania mat grzewczych, np. promiennikowych, które są wyłożone na wylewkę, AeroTherm należy położyć na powierzchni wylewki, bezpośrednio pod matę. Jeżeli jest miejsce na zastosowanie nawet cienkiej warstwy izolacji tradycyjnej, wówczas warto to zrobić. Skuteczność AeroThermu i ociepliny tradycyjnej będzie się sumować.

  19.Ekranowanie grzejników

  Część ciepła z grzejnika jest przejmowana bezpośrednio przez ścianę, przy której jest zamontowany. Zamiast nagrzewać powietrze w pomieszczeniu, ciepło jest poprzez ścianę odprowadzane na zewnątrz.

  Tworzy się swoisty pas transmisyjny dla energii i pieniędzy przeznaczonych na ogrzewanie mieszkania. Zastosowanie ekranu, który odbija ciepło, znacznie zwiększa efektywność grzania. Strumień energii jest kierowany do wnętrza pomieszczenia. Na rynku dostępne 
są ekrany refleksyjne za grzejniki wykonane z folii aluminiowej przyklejanej na różne nośniki. Skuteczność tego rozwiązania jest ograniczona i dodatkową, dla wielu osób wykluczającą wadą jest bardzo niska estetyka tego rozwiązania. Doskonałym rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie jako ekranu AeroThermu. Podobnie jak folia aluminiowa 
odbija promieniowanie cieplne. Posiada również dodatkowe właściwości, które dodatkowo zwiększają jego skuteczność. Do tego po nałożeniu warstwy i zeszlifowaniu jej krawędzi
 nie różni od reszty ściany.

  Kot na grzejniku

  AeroTherm jest bardzo skutecznym, refleksyjnym materiałem izolacyjnym. Jego grubość wynosi tylko 1 mm.

  AeroTherm jest to supernowoczesna, termoaktywna masa działająca na zasadzie odbicia promieniowania 
cieplnego. Część ciepła rozprasza się na powierzchni, powodując wzrost temperatury na ścianie.

   

  Jak wykonać ekran za grzejnikami?

  AeroTherm należy nałożyć na ścianę za grzejnikiem, stosując naddatek o szerokości około 50 cm, o ile jest to możliwe. Jeżeli w mniejszej odległości znajduje się podłoga lub parapet, to warstwa AeroThermu powinna do nich dochodzić. Jeżeli 
grzejnik znajduje się w narożniku dwóch ścian, wówczas należy zabezpieczyć powierzchnie przylegające do niego na obu 
ścianach, stosując naddatek wg zasad opisanych powyżej. Jeżeli grzejnik jest umieszczony pod oknem, wówczas warto rozważyć 
kompleksowe zabezpieczenie całej strefy. Zawsze termika szpalet (wnęk) okiennych i nadproży jest gorsza niż w przypadku ściany.

  Ocieplenie wnęk okiennych
  Wokół grzejnika Wokół okna

  20.Ochrona przed nagrzewaniem pomieszczeń

  AeroTherm odbija promieniowanie cieplne. W zimie, gdy ciepło chce się wydostać na zewnątrz, AeroTherm zatrzymuje je w pomieszczeniu.

  W okresie lata sytuacja się odwraca. Ciepło próbuje przejść przez ściany i stropy do środka domu, co może spowodować nadmierne nagrzanie pomieszczeń. W tej sytuacji AeroTherm działa analogicznie, tylko w drugą stronę – ogranicza przepływ ciepła do wnętrza budynku.

   

  AeroTherm skutecznie chroni przed nadmiernym nagrzaniem pomieszczeń w lecie.

  Materiały typu AeroTherm zostały opracowane w USA. Jako ciekawostkę można podać fakt, 
że w pierwszej kolejności były stosowane w stanach gorącego południa, właśnie jako ochrona przed nagrzewaniem budynków. Dostajemy liczne sygnały od klientów, że zastosowanie AeroThermu miało znaczny wpływ na ograniczenie kosztów klimatyzacji w lecie.

  Skutki upału

  21.Izolacja powierzchni gorących

  AeroTherm może rozwiązać trzy problemy związane z nagrzanymi powierzchniami: chroni przed nadmiernym nagrzewaniem, pomieszczenia, eliminuje straty ciepła oraz chroni przed poparzeniem.

  Najczęściej AeroTherm jest wykorzystywany do izolacji przewodów grzewczych w miejscach, w których nie da się zastosować tradycyjnych otulin, np. gdy przewody są umieszczone przy samej ścianie lub jakieś elementy mają skomplikowany kształt (zawory, rozgałęźniki, itp.). Rozwiązanie to zmniejsza straty ciepła. Dość często tylna ściana kominka sąsiaduje z pomieszczeniem nieogrzewanym np. z garażem lub pomieszczeniem gospodarczym. Wówczas zaizolowanie ściany od strony zimnej zmniejsza straty ciepła.

  Rury

  AeroTherm jest to supernowoczesna, termoaktywna masa działająca na zasadzie odbicia promieniowania cieplnego o grubości warstwy tylko 1 mm.

  22.Zastosowania w przemyśle

  Oprócz tradycyjnych zastosowań AeroThermu do ocieplania ścian, stropów, likwidacji mostków termicznych i eliminacji grzyba kondensacyjnego znalazł on w przemyśle dodatkowe zastosowanie do oszczędzania kosztów energii w różnych procesach wymagających wysokich temperatur.

  Dodatkowo AeroTherm może poprawić warunki pracy poprzez zmniejszenie emisji ciepła urządzeń oraz wyeliminowanie możliwości poparzenia się przez pracowników. Poniżej przykłady zastosowań i osiągniętych korzyści.

  Zastosowanie AeroTherm do izolacji termicznej piecy w Aisin Europe Manufacturing Czech

  W zakładzie produkcyjnym Aisin Europe Manufacturing Czech zastosowano masę szpachlowa AeroTherm do izolacji termicznej 7 piecy grzewczych Sanken. Aplikacja 1 mm warstwy izolatora termicznego AeroTherm pozwoliła na przestrzeni 12 miesięcy wygenerować następujące korzyści:

   

  • ograniczenie strat ciepła w urządzeniu o 17% – 25%
  • spadek średniej temperatury powierzchniowej z 90° do 40°
  • obniżenie emisji ciepła z powierzchni urządzenia oraz zwiększenie
  • komfortu termicznego dla pracowników w pobliżu pieca
  • zwiększenie bezpieczeństwa pracy przy obsłudze pieca
  List referencyjny
  1 / 5

  Zastosowanie AeroTherm do izolacji termicznej pieców w Siemens

  W zakładzie produkcyjnym Siemens w Czechach zastosowano masę szpachlową AeroTherm do izolacji termicznej 7 pieców grzewczych Strico Westoffen oraz 4 pieców odlewniczych Botta. Aplikacja 1 mm warstwy izolatora termicznego AeroTherm pozwoliła na wygenerowanie następujących korzyści:

   

  • ograniczenie strat ciepła w urządzeniu o 5% – 12%
  • spadek średniej temperatury powierzchniowej ze 120° do 50°
  • obniżenie emisji ciepła z powierzchni urządzenia oraz zwiększenie 
komfortu termicznego dla pracowników w pobliżu pieca
  • wydłużenie żywotności materiału powierzchniowego pieca oraz 
materiałów znajdujących się w pobliżu urządzenia
  • zwiększenie bezpieczeństwa pracy przy obsłudze pieca
  List referencyjny
  2 / 5

  Ruben – Velo – izolacja cieplna pras wulkanizacyjnych do produkcji opon

  Termoaktywną powłokę AeroTherm zastosowano jako izolator cieplny do pras wulkanizacyjnych w procesie produkcji opon. Badania potwierdziły oszczędność energii co najmniej na poziomie 5-6%, obniżenie temperatury powierzchni aż o 30°C i znaczące skrócenie czasu grzania i chłodzenia urządzeń, a więc poprawę wydajności. Inne stwierdzone korzyści to pozytywny wpływ na zdrowie pracowników oraz poprawę warunków BHP. Równomierny 
rozkład temperatur ma również istotny wpływ na poprawę jakości produktów.

  Wnioski zawarte w artykule w magazynie technicznym
  SPEKTRA Numer 6/2014
  www.profimag.cz

  Prasy wulkanizacyjne
  3 / 5

  Autohaus Otto w Niemczech
  – izolacja termiczna ścian i sufitów

  Warunki aplikacji AeroTherm:

  • powierzchnia aplikacji 300 m³ (ściany i sufit)
  • zużycie materiału – 240 litrów
  • prace przygotowawcze – usunięcie ubytków i zagruntowanie powierzchni
  • sposób aplikacji – przy użyciu agregatu natryskowego (2 warstwy)
  • grubość warstwy – 0,8 mm

  Sytuacja przed aplikacją AeroTherm:

  • wykraplanie się wody we wnękach dużej fasady okiennej
  • długi czas nagrzewania się pomieszczenia ze względu na wysokość pomieszczeń
  • brak izolacji ścian i sufitów
  • betonowa zbrojna konstrukcja sufitu (bezpośrednie mostki cieplne)
  • wysoka wilgotność powietrza ze względu na częste otwieranie bramy
  • zużycie energii: cały kompleks obejmujący salon sprzedaży, biura, magazyn, wspólne pomieszczenie i warsztat – 4,458 EUR/rok (zużycie gazu 11,085 m³)
  Autohaus Otto
  4 / 5

  Autohaus Otto w Niemczech
  – izolacja termiczna ścian i sufitów

  Sytuacja po aplikacji AeroTherm (tylko warsztat):

  • brak problemu z wykraplaniem się wody
  • szybsze nagrzewanie się pomieszczeń, przy niższym zużyciu energii
  • spadek wilgotności powietrza w pomieszczeniach
  • oszczędność energii (tylko warsztat) – 2,432 m³ gazu – 985 EUR / rok
  Autohaus Otto
  5 / 5

  Używamy plików cookie

  Nasza strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić komfort korzystania z niej. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie, których używamy, zapoznaj się z naszą witryną polityka prywatności.

  Prosta polityka prywatności

  Poniżej możesz zmienić ustawienia plików cookie nasze i naszych partnerów. Korzystanie przez nas z analitycznych plików cookie wymaga zgody użytkownika.

  • Analityka

   Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacji na temat wskaźników liczby odwiedzających, współczynnika odrzuceń, źródła ruchu itp. Głównym celem analityki jest poprawa funkcjonalności witryny lub aplikacji.

   akceptacja
  • Niezbędne pliki cookie

   Te pliki cookie są wykorzystywane w celu zapewnienia użytkownikowi bardziej spersonalizowanego korzystania z naszej witryny internetowej i zapamiętywania wyborów dokonywanych przez użytkownika podczas korzystania z naszej witryny internetowej. Na przykład możemy używać funkcjonalnych plików cookie do zapamiętywania preferencji językowych użytkownika lub danych logowania.

   wymagany